Kościół drewniany, zabytkowy z 1510 z wolno stojącą drewnianą wieżą z XVII wieku, okolony drewnianym parkanem, został przeniesiony w 1938 z Syryni i ustawiony w najwyższym punkcie Parku Kościuszki. Poświęcenia kościoła dokonał 18 V 1958 ks. Ignacy Jeż, rektor Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka w Katowicach, późniejszy biskup koszalińsko-kołobrzeski. Kościół ten stał się ośrodkiem duszpasterskim dla części nowo powstającego osiedla Brynów, przynależącego do parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła. Od 1959 przy kościele funkcje duszpasterskie spełniał osobny rektor. Parafię erygowano 21 II 1981.

1988 - Ksiądz Arcybiskup Damian Zimoń po wizytacji pasterskiej nakazał wystąpić proboszczowi parafii do władz miejskich Katowic o prawo budowania nowej świątyni. Ks. Prałat Henryk Bolczyk ogłosił konkurs na projekt wstępny nowej świątyni i zespołu obiektów sakralnych. Wygrał projekt opracowany przez mgr inż. arch. Andrzeja Gałkowskiego. Poniższe kalendarium ilustruje ważniejsze daty z przebiegu budowy.

 • 07.12.1992 - Parafia św.Michała zakupuje ziemię pod budowę nowej świątyni przy ulicy Gawronów.

 • 19.01.1993 - zatwierdzenie planu realizacyjnego.

 • 22.03.1993 - zatwierdzenie geodezyjne zespołu sakralnego.

 • 18.04.1993- Ksiądz Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń poświęcił plac budowy naszego kościoła parafialnego.

 • 07.06.1993 - decyzja nr 623/93 - pozwolenie na budowę segmentów M,D,S,R - kanalizacja i budowa rotundy.

 • 14.09.1993 - decyzja nr 1389/93 - pozwolenie na budowę dzwonnicy.

 • 25.09.1993 - Ksiądz Biskup Gerard Biernacki poświęcił dzwony: dzwon Wojciech ufundował znany kompozytor - Wojciech Kilar, dzwon Barbara ufundowała Barbara Kilar, dzwon Andrzej ufundowała rodzina Raj z parafii św. Michała.

 • 17.02.1994 - ukończenie dzwonnicy.

 • 07.03.1994 - rozpoczęcie prac w amfiteatrze.

 • 10.04.1994 - Ksiądz Biskup Ignacy Jeż z Koszalina poświęcił Kaplicę Chrystusa Sługi w Rotundzie. W ołtarzu tego kościoła zostały złożone relikwie Świętych Męczenników Apolinarnego, Florentyna i Piotra.

 • 05.05.1994 - decyzja nr 455/94 - pozwolenie na budowę kościoła i segmentów G i W.

 • 17.10.1994 - montaż świetlika na rotundzie.

 • 25.03.1995 - poświęcenie chorągwi parafialnej.

 • 26.04.1995 - ukończenie segmentu M i przeniesienie siedziby parafii św. Michała z ul. Różyckiego 8 na ul. Gawronów 20.

 • 1995-1996 - budowa segmentów G,W,D i S.

 • 06-07.1996 - budowa parkingu przy segmentach G,W i D.

 • 15.10.1996 - zamontowanie ław fundamentowych kościoła p.w. Matki Bożej Niepokalanej Jutrzenki Wolności.

 • 30.10.1996 - montaż pięknych, dużych witraży w segmencie D.

 • 30.11.1996 - ukończenie zbrojenia i szalowania fundamentów kościoła.

 • 12.1996 - zabetonowanie fundamentów nowej świątyni.

 • 06.1997 - rozpoczęcie prac przy murach nowej świątyni.

 • 21.09.1997 - Ksiądz Arcybiskup poświęcił Ośrodek Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Biuro Pielgrzymkow AVE i pocztę.

 • 15.10.1997 - rozpoczęcie prac przy chórze kościoła.

 • wiosna-lato 1998 - praca przy stalowej konstrukcji dachu kościoła.

 • 17.10.1998 - umieszczenie krzyża na szczycie świątyni: kościół z krzyżem ma 30 metrów wysokości.

 • 09-10.1998 - uporządkowanie terenu od strony wschodniej, zakończenie budowy parkingu i drogi do ul. Czajek.

 • 10-11.1998 - podłączenie prądu ze stacji transforamtorowej, krycie dachu kościoła i prace murarskie przy krużgankach wokół świątyni.

 • 01.1999 - szklenie i montaż okien fasadowych oraz drzwi wejściowych i naświetleń.

 • 02-11.1999 - krycie dachu kościoła i prace nad świetlikiem.

 • 25.09.1999 - wmurowanie kamienia węgielnego do budowanej świątyni.

 • 03-12.1999 - prace przy porządkowaniu placu wokół kościoła.

 • 01.2000 - rozpoczęcie prac przy poszyciu dachu we wnętrzu kościoła.

 • 01-03.2000 - prace w prezbiterium i zakrystii.

 • 31.03.2000 - droga krzyżowa i modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego św. Franciszka Blachnickiego przy jego trumnie w czasie przeniesienia grobu z Karlsbebergu w Niemczech do Krościenka.

 • 04.2000 - rozpoczęcie prac przy parkingu przed kościołem.

 • 10.2000 - prace w prezbiterium i ustawienie ołtarza w nowym kościele.

 • 21.10.2000 - jubileusz 25-lecia kapłaństwa i 50 rocznicy urodzin księdza Władysława Kolorza - pierwsza msza święta w nowym kościele.

 • 11.2000 - prace przy ścianie ołtarzowej w prezbiterium.

 • I kwartał 2001 - prace przy posadzkowaniu prezbiterium, zakrystii, przy filarach i pod chórem.

 • II kwartał 2001 - wykonano ambonę, chrzcielnicę, ławki oraz prace nad otoczeniem wokół kościoła.

 • 14.08.2001 - zakończenie prac artystycznych przy głównym krzyżu w prezbiterium, artyści Joanna i Roman Kalarusowie przedstawili na krzyżu 15 tajemnic Różańca Św., a na samym szczycie rzeczywistość nadprzyrodzoną nieba z postacią Św. Michała Archanioła i Okiem Opatrzności Bożej.

 • 25.09.2001 - poświęcenie i konsekracja nowej świątyni pw. Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności. Uroczystości przewodniczył ks. Arcybiskup Metropolita Górnośląski Damian Zimoń.

 • 2002 - artyści Joanna i Roman Kalarusowie pracują nad stacjami drogi krzyżowej do nowej świątyni.

 • 13-20.10.2002 - Pierwsze Misje Parafialne i poświęcenie Krzyża Misyjnego - Ks.Czesław Bloch Sercanin.

 • 30.01-06.02.2003 - Pielgrzymka Szlakiem Biblijnym - Cypr i Jordania.

 • 27.06-10.07.2003 - Pielgrzymka parafialna na 25 lecie pontyfikatu Jana Pawła II - Rzym, Sardynia, Korsyka, Elba.

 • 07.10.2003 - Poświęcenie sztandaru Róż Żywego Różańca.

 • 12-19.10.2003 - Odnowienie Pierwszych Misji Świętych - Ksiądz Czesław Bloch - Sercanin.

 • 11.01.2004 - Koncert kolędowy zespołu „Śląsk”.

 • 31.01.2004 - Zakup szopki krakowskiej na 700 urodziny kościoła Świętego Michała.

 • 14-21.02.2004 - Pielgrzymka Szlakiem Bliblijnym - Egipt.

 • 04-08.04.2004 - Rekolekcje Wielkopostne - ks. Dr Gustaw Klapuch.

 • 29.05.2004 - Poświęcenie proporca Domowego Kościoła - ks. Teodor Suchoń.

 • 11-23.05.2004 - Pielgrzymka na Ukrainę.

 • 18-25.01.2005 - Pielgrzymka Szlakiem Biblijnym - Liban i Syria.

 • 20-24.04.2005 - Rekolekcje Wielkopostne - ks. Prałat Stanisław Sierla.

 • 02.04.2005 - Godzina 21.37 Ojciec Święty Jan Paweł II przechodzi do Domu Ojca.

 • 10.04.2005 - Emaus Domowego Kościoła z ks. Arcybiskupem Damianem Zimoniem.

 • 03.05.2005 - Pierwsze prymicje w nowej świątyni ks. Marcin Baran SJ.

 • 15.09.2005 - przyłączenie do parafii nowych ulic: od ulicy Drozdów do kościoła.

 • 30.01-07.02.2006 - Pielgrzymka Szlakiem Biblijnym - Etiopia.

 • 14.05.2006 - Piętnastolecie kapłaństwa ks. Wojciecha Ignasiaka.

 • 25-28.05.2006 - Pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski.

 • 26.06-12.07.2006 - Pielgrzymka Szlakiem Misyjnym: Chiny-Tybet.

 • 03.09.2006 - Pożegnanie ks. Wojciecha Ignasiaka po 12 latach pracy w parafii i Ośrodku KWC

 • 22.10.2006 - Otwarcie I Sali Muzeum Misyjnego im. Ks. Jakuba Gazura zorganizowanego przez Panią Mieczysławę Tomera z zespołem współpracowników świeckich - ks. Dr Andrzej Suchoń.

 • 28.01.2007 - Zmarła najstarsza parafianka św. Helena Bąbska 1906-2007.

 • 30.04-03.05.2007 - Pielgrzymka śladami papieża Benedykta XVI do Bawarii.

 • 16.09.2007 - 30 lecie posługi w parafii Siostry Ewarysty– Elżbietanki.

 • 21.10.2007 - Otwarcie II Sali Muzeum Misyjnego im. Ks Jakuba Gazura.

 • 14-22.01.2008 - Starożytne kościoły w Africa Vetus - Tunezja i  Libia

 • 6-13.04.2008 - Pro Christ W Spodku: Zwątpienie - Zdziwienie

 • 18.06.2008 - Profanacja krzyży i figury Matki Bożej Saletyńskiej

 • 22.06.2008 - Jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych Siostry Gloriosy - Elżbietanki

 • 18-26.08.2008 - Pielgrzymka do Armenii - najstarszego państwa chrześijańskiego /301-2008/

 • 19.10.2008 - Otwarcie 3 sali Muzeum Misyjnego im. Ks. J.Gazura

 • 3-9.10.2009 - Misje Serca Bożego - Ks. Maciej Moskwa SCJ

 • 18-26.02.2010 - Pielgrzymka do Ziemi Świetej: Jordania - Izrael

 • 27.6-4.07.2010 - Pielgrzymka do Mont Saint Michel z okazji 500-lecia kościoła św. Michała w Parku Kościuszki

 • 17-29.08.2010 - Pielgrzymka na Filipiny - największego pąństwa katolickiego w Azji

 • 2-6.10.2010 - Relikwie Św. Małgorzaty Marii Alacoque i Renowacja Misji Serca Bożego - Ks. Krzysztof Zimończyk SCJ

 • 9-10.10.2010 - Jubileusz 500-Lecia Kościoła Św. Michała w Parku Kościuszki: Ks. Arcybp D.Zimoń, Gen.O. Konrad Keler SVD

 • 25-27.02.2011 - Wizytacja kanoniczna - Ks. Arcybiskup D. Zimoń

 • 24-28.03.2012 - Rekolekcje WP i Figura Św. Antoniego - Ks. Prob. Ireneusz Tatura

Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe strony internetowe